Gminna gra obronna

  • Gminna gra obronna

  • Gminna gra obronna
    

   Dnia 12 listopada br. została przeprowadzona Gminna gra obronna na temat „Kierowanie osiąganiem stanów gotowości obronnej czasu kryzysu w warunkach zagrożenia terrorystycznego”. Na Sali konferencyjnej o godz. 7:30 została przeprowadzona odprawa informacyjna z Gminnym Zespołem  Zarządzania Kryzysowego, Kierownikami jednostek podległych oraz przedstawicielami OSP Łękawa.

      

   Na tym spotkaniu Inspektor do Spraw Powszechnego Obowiązku Obrony Pan Sławomir Augustyn poinformował zebranych o zagrożeniach Gminy oraz próbie ataku terrorystycznego na Miejsko-Gminną i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kazimierzy Wielkiej.

   Część praktyczna obejmowała przyjazd OSP Łękawa, ewakuację pracowników i innych osób przebywających aktualnie w bibliotece, zlokalizowanie zagrożenia i jego usunięcie.

    

                                 

   Sprawnemu przeprowadzeniu akcji usunięcia niebezpiecznego i podejrzanego pakunku, który mógł zawierać potencjalnie niebezpieczne substancje oraz środki - dowodził Naczelnik OSP Łękawa – Bogumił Libura.

           

     (ewakuowani)

   Akcja została przeprowadzona zgodnie z zasadami sytuacji kryzysowych, potwierdzając mobilność, skuteczność i gotowość stosownych służb Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzowego.

    

   Wyrażamy przekonanie, że uczestnicy zajęć w bibliotece doświadczając uczestnictwa w tym zdarzeniu będą potrafili się zachować w analogicznej sytuacji przyszłości.

   UMiG Kazimierza Wielka

    

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych