• Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach
    • Marcus Tullius Cicero
 •  

  „Niechaj w bibliotece wszyscy to poznają, że SMYKI REYOWE zabawy tam mają”

  Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej posiada tylko 1 filię biblioteczną, ale za to filię wyjątkową… Niewiele jest w Polsce bibliotek, które już z nazwy skierowane są do konkretnych grup użytkowników.

  Filia dla Dzieci i Młodzieży kazimierskiej biblioteki, bo o nią chodzi, istnieje od 1978 roku. Pierwsze 15 lat było dla niej dość trudne, przede wszystkim pod względem lokalowym. W 1992 roku do jej użytku oddano blisko 100m2 w nowo wybudowanym budynku biblioteki głównej. Od pierwszych dni w nowym miejscu do dyspozycji czytelników było specjalne pomieszczenie z meblami dopasowanymi do potrzeb użytkownika dziecięcego. Komplet żółtych „domków” – regałów na książki – to jeden z pierwszych działów dziecięcych wyposażonych w odpowiednie dla dzieci meble w województwie świętokrzyskim, jak mówiła Pani Wiesława Wołowska – bibliotekarka opiekująca się filią od rozpoczęcia jej działalności do 2013 roku.

   

  Od 2011 roku każdy niemowlak może zostać czytelnikiem naszej biblioteki (wcześniej limit wieku wynosił  5 lat).

  Aby maluchy odwiedzały nas chętnie i często, w 2012 roku rozpoczęliśmy działania mające na celu poprawę wyglądu filii. W pierwszej fazie odnowiliśmy ściany i regały biblioteczne, rok później zaczęliśmy marzyć o stworzeniu grupy zabawowej. Wiosną 2014 roku dwie z naszych bibliotekarek, po szkoleniu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, uzyskały certyfikat Animatora grup zabawowych. W maju 2014 roku, dzięki naszej czytelniczce, Pani Aleksandrze Dukała, w ramach Programu Capgemini Polska „Inwestujemy w dobre pomysły 2014” Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na założenie grupy zabawowej. Projekt zakładał prowadzenie zajęć w bibliotece dla  ośmiorga dzieci w wieku od 0 do 5 lat, które nie są objęte opieką przedszkolną (żłobka nasza gmina nie prowadzi).

   

  Pełne zapału ruszyłyśmy do pracy i po przeprowadzeniu wnikliwych „badań” nad wykładzinami dywanowymi, normami i atestami do pomieszczeń dla małych dzieci kupiłyśmy wykładzinę przez Internet i sami ją rozłożyliśmy w pomieszczeniu. Kupiliśmy także nowe regały na zabawki oraz klocki, lalki i inne przedmioty i materiały niezbędne do rozpoczęcia zajęć.

  Spotkania grupy zabawowej REYOWE SMYKI rozpoczęły się 29 lipca 2014 roku. Zajęcia skierowane są do mam / tatusiów / babć / dziadków / niań oraz dzieci w wieku 0-5 lat, które nie są objęte opieką przedszkolną  i mieszkają na terenie gminy Kazimierza Wielka. Pierwszeństwo przy naborze mają dzieci, których jedno z rodziców nie pracuje. Początkowo spotykaliśmy się we wtorki i czwartki w godzinach 10-11:30. Szybko okazało się, że zainteresowanie rodziców jest ogromne, co sprawiło, że już  w połowie sierpnia podzieliliśmy grupę na dwie mniejsze. Od tego czasu dzieci 2-3 letnie „bawią się” z animatorką Gretą Dzikowską we wtorki i czwartki,  a dzieci od 6 miesiąca życia do 2 lat  w poniedziałki i środy  z animatorką Joanną Kądzielą-Kot. Każda z grup prowadzi listę rezerwową chętnych dzieci/opiekunów.

   

  Już 31 lipca 2014 roku, na drugim spotkaniu REYOWYCH SMYKÓW, ustaliliśmy harmonogram zajęć  oraz najważniejsze zasady panujące na spotkaniach.

  HARMONOGRAM:

  10:00 -10:05 – przywitanie dzieci, wspólna piosenka

  10:05-10:50 – czas dzieci z animatorem (wierszyki masażyki, gry i zabawy, integracja w grupie, zajęcia logopedyczne i plastyczne a także ruchowe)  10:50 – śniadanie (woda i owoc lub jogurt)

  11:10-11:30 – „CZAS WOLNY” ( propozycje zabaw zgłaszane przez opiekunów)

  NAJWAŻNIEJSZE ZASADY:

  1. Animator przygotowuje propozycje zabaw, które przedstawia dzieciom.

  2. Dziecko, które nie jest zainteresowane zabawą nie musi brać w niej udziału, może robić coś innego.

  3. Podczas czasu z animatorem rodzice STARAJĄ SIĘ niczego dzieciom nie zabraniać czy narzucać.

  4. Rodzice czuwają nad bezpieczeństwem swych dzieci.

  5. Drzwi do pomieszczenia są zamknięte, aby nie rozpraszać dzieci.

  6. Jeżeli animator o to nie poprosi rodzice nie używają zwrotów: NIE WOLNO; ZOSTAW TO; NIE RÓB TAK; BAW SIĘ W TO CO INNE DZIECI; NIE DOTYKAJ TEGO itp.

   

  Kazimierza Wielka nie należy to zbyt zamożnych gmin w Polsce, stąd też oferta kulturalna czy edukacyjna dla dzieci nie jest duża. Brak zajęć, spotkań sprawia, że najmłodsze dzieci nie mają kontaktu z rówieśnikami przed ukończeniem trzeciego roku życia i rozpoczęciem edukacji przedszkolnej. Sytuacja ta utrudnia im nawiązywanie relacji  z rówieśnikami. Uznałyśmy więc, że jeśli na spotkaniach w bibliotece będzie tylko ośmioro dzieci, które wyjdą z domu i nawiążą pierwsze kontakty „społeczne” w grupie rówieśników, a wśród nich choćby jedno dzięki tym spotkaniom będzie szczęśliwsze to uznamy, że nam się udało. Mamy o grupie mówią: „przetarcie przed przedszkolem”. Dzieci nie tylko chętnie przychodzą się bawić i dają do zrozumienia, że 1,5 godziny to często zbyt krótko, ale także stały się już stałymi „czytelnikami”, którzy po prawie każdym spotkaniu muszą wypożyczyć nowe książki.


  We wrześniu REYOWE SMYKI odwiedziła logopeda, Agnieszka Dąbrowska-Stoczkiewicz, która pokazywałam opiekunom dzieci, jak należy stymulować rozwój aparatu mowy u dzieci, aby chciały i potrafiły mówić. W spotkaniu uczestniczyły oczywiście również dzieci, które chętnie włączy się w nowe zabawy,   a niektórzy udowadniali nam dorosłym, że bardzo szybko potrafią poznać pierwsze literki, zapamiętać ich wygląd oraz pokazać po chwili, której literki szukamy.
   

  Czeka na nas jeszcze spotkanie z dietetykiem, który opowie nie tylko o żywieniu dzieci ale także o tym, jak pozbyć się tego co często mamusiom pozostaje po ciąży.

   

                  Ponieważ budżet naszej bibliotek jest dość ograniczony jedyną szansą na rozwój o jakim marzymy są dodatkowe środki. Chcemy aby maluchy zaczęły poznawać muzykę czy plastykę pod okiem specjalistów. Zachęcone sukcesem pierwszego projektu, koordynator grupy Nina Turek-Kwiecień oraz animatorka Joanna Kądziela-Kot, starają się o kolejne środki finansowe na rozwój REYOWYCH SMYKÓW.


  Trzymajcie za nas kciuki…

   

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych