Tadeusz Kozioł

  • 2017

  • Promocja książki "Żydzi w Kazimierzy Wielkiej. Historia i zagłada"                          

    

   „Historia nauczycielką życia jest”- mawiali starożytni. Czy rzeczywiście można się czegoś nauczyć „studiując” historię własnego kraju lub regionu ? Po spotkaniu z Panem Tadeuszem Koziołem, autorem publikacji „Małe Ojczyzny. Plechów”, „Małe Ojczyzny. Odonów” można mieć jak najbardziej pozytywne odczucie. Tadeusz Kozioł napisał kolejną pracę poświęconą mieszkańcom regionu Kazimierzy Wielkiej - „Dodatek do kwestii martyrologii i zagłady społeczności żydowskiej w Kazimierzy Wielkiej i okolicach”. Praca ta wydana w 2017 roku miała promocję w murach Miejsko-Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej. W swojej najnowszej pracy Tadeusz Kozioł opisuje zagładę Żydów kazimierskich. Kazimierza Wielka była przed wojną małą  dwutysięczną miejscowością, w której Żydzi stanowili niewielką mniejszość, choć na Ponidziu były miejscowości w których Żydzi  stanowili większość, jak na przykład Działoszyce. Na tą społeczność w 1939 r. spadła jak grom nawała hitlerowska. Żydzi zostali pozbawieni praw obywatelskich, zostali zmuszeni chodzić z opaską z gwiazdą Dawida, musieli nieodpłatnie pracować na rzecz niemieckiego okupanta. Ostatecznie katastrofa spadła na Żydów w październiku 1942 r. Niemcy zgromadzili wszystkich Żydów z okolicy – 600 osób- i dokonali w brutalny sposób eksterminacji. Autor w swojej pracy przytacza dokumenty i wspomnienia z okresu okupacji – świadczące o niesłychanym bestialstwie osób dokonujących zbrodni ludobójstwa. Z kart książki  przebija się pytanie: Czy Polacy zrobili wystarczająco dużo dla ratowania Żydów? Czy  nie splamili się krwią niewinnych ofiar? Czy można było uratować więcej osób od ostatecznej zagłady? Odpowiedzi choć w niewielkim stopniu można znaleźć na kartach pracy Tadeusza Kozioła. Autor napisał: ”Zbierając materiały do niniejszego opracowania szukając rozpaczliwie potencjalnych informatorów uświadomiłem sobie brutalną prawdę – są to ostatnie chwile ,aby to na miarę moich możliwości skompletować.” I  to jest największy powód, żeby sięgnąć do pracy Kozioła. Przeczytać autentyczne relacje wspomnienia ludzi, którzy przeżyli piekło holokaustu i którzy mogą jeszcze raz przemówić z kart książki „ Dodatek do historii do kwestii martyrologii i zagłady społeczności żydowskiej w Kazimierzy Wielkiej i okolicach”, aby prawda nie została zapomniana.  W spotkaniu w Bibliotece Publicznej wzięło udział 25 osób

    

    Kazimierza Wielka 15-05-2017  Adam Bienias

    

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych