Spotkanie ze studentami z Indii i Chin

  • ???

  • W czwartek, 21 maja 2015 roku, w naszej bibliotece gościli studenci z Chin i Indii. Venkatesh Mehra (Indie) i Hailang Dai (Chiny) od 18 do 22 maja 2015 roku odwiedzali Samorządową Szkołę Podstawową im. Taduesza Kościuszki w Cudzynowicach. 

   Studenci w Polsce przebywać będą przez 5 tygodni w ramach narodowego projektu edukacyjnego AIESEC Polska - projektu ERICK. Jest to inicjatywa skierowana do polskich szkół, której ideą jest szerzenie wiedzy na temat innych krajów, tolerancji, zrozumienia międzykulturowego oraz aktywny rozwój umiejętności językowych wśród młodzieży.

                            

   Na spotkanie zaproszone zostały delegacje ze szkół partnerkiski dla naszwej biblioteki oraz szkoły podstawowe z terenu gminy Kazimierza Wielka, tj.: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej, Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gorzkowie.

   Na zdj. (od prawej):
   Dyrektor SSP w Cudzynowicach Anna Bełzowska i Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Łukasz Maderak

    

   Podczas spotkania studenci (w języku angielskim) prezentowali zgromadzonym  swoje kraje, opowiadali o historii, położeniu, ludności, religii oraz kulturze. Najwięcej emocji wzbudziła historia pisma chińskiego oraz religia Indii - hinduizm. 

    

   Organizatorami szpotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja oraz Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Taduesza Kościuszki w Cudzynowicach.

    

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych