• W jaki sposób ludzie na świecie pozyskują wodę?

    • 27 marca 2019 r. w Czytelni Biblioteki odbył się warsztat w ramach wodnej edycji programu "Globalnie w bibliotekach".

     Uczniowie kl.II z Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II z Kazimierzy Wielkiej uczestniczyli w warsztacie pt. " W jaki sposób ludzie na świecie pozyskują wodę ?". Warsztaty rozpoczęły się od pogadanki na temat roli wody w życiu człowieka. Uczniowie  zwrócili uwagę na budowę planety i zbiorniki wodne, a wśród nich: oceany, morza, rzeki, jeziora. Jednak słona woda nie nadaje się do picia i musi zostać oczyszczona. Z zaciekawieniem obejrzeli film o krajach, w których dostęp do wody jest utrudniony: Somalia, Sudan Południowy i Syria i zwrócili uwagę na fakt, iż dostęp do wody ma istotny wpływ na edukację. Problemy dzieci z Azji czy Afryki dotyczące braku dostępu do czystej wody były obce dzieciom z polskiej szkoły. Uczniowie dowiedzieli się o przyczynach i skutkach braku dostępu do wody. Podczas warsztatu uczniowie poznali różne sposoby pozyskiwania wody na świecie: studnię z pompą ręczną, system grawitacyjny oraz kiosk wodny. Dzięki wodnej karcie zadań dzieci poznały problemy krajów Południa. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się Wodny Quiz za pomocą Kahoot sprawdzający i utrwalający zdobytą na warsztatach wiedzę. Rywalizacja była bardzo zacięta. Podsumowaniem warsztatu było wspólne zdjęcie. W warsztacie uczestniczyło 17 osób.

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych