Święto Niepodległości [2015]

  • Święto Niepodległości [2015]

  • 11 listopada w Kazimierzy Wielkiej

    

   Delegacja naszej biblioteki składa kwiaty podczas obchodów Święta Niepodległości - po raz pierwszy w historii.

    

   INFORMACJA ZE STRONY URZĘDU MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ:

   Mszą Świętą w intencji Ojczyzny rozpoczęły się uroczystości święta Niepodległości w Kazimierzy Wielkiej. Delegacje instytucji, Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, Starostwa Kazimierskiego,  szkół, organizacji kombatanckich, OSP i innych organizacji pozarządowych udały się do Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego a wśród nich Gość Szczególny – Minister Administracji i Cyfryzacji – Andrzej Halicki. Patriotyczne kazanie wygłosił ksiądz doktor Rafał Dudała.

   Po mszy świętej koncelebrowanej przez księży kazimierskich parafii w intencji Ojczyzny; uczestnicy w orszaku pocztów sztandarowych udali się przed budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II gdzie złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą temu, który niósł nadzieję, nadzieję niepodległości i suwerenności Polski – pod tablicą pamiątkową świętego Jana Pawła II.

   Osobistą wiązankę złożył Minister Andrzej Halicki a także Burmistrz MiG Adam Bodzioch, Przewodniczący RM Janusz Wątek.

   Przy dźwiękach orkiestry dętej, kolumna  pocztów sztandarowych i uczestników udała się spod szkoły pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie w szpalerze pocztów sztandarowych delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Jako pierwsza kwiaty złożyła – delegacja MiG Kazimierza Wielka z Burmistrzem Adamem Bodziochem i Przewodniczącym RM Januszem Wątkiem, którzy towarzyszyli znamienitemu gościowi naszej uroczystości – Ministrowi  Administracji i Cyfryzacji Andrzejowi Halickiemu, który oddał hołd bohaterom walki o niepodległość składając swoją osobistą wiązankę. Kwiaty złożyły delegacje szkół, organizacji kombatanckich, organizacji pozarządowych, partii politycznych, związków zawodowych oraz samorządowcy.

   Święto niepodległości w Kazimierzy Wielkiej, to  również dzień w którym mocnym akcentem podkreślono 25 lecie Samorządności, - poprzez uhonorowanie tych, którzy dla dobra wspólnego uczynili wiele rozwijając swoimi decyzjami gminy, miasteczka – generując działania, które dały rezultaty nowoczesnych rozwiązań w gospodarce - zmieniając również ich wizerunek gmin, którymi zarządzają.

   Dokonał tego odznaczając zasłużonych dla swoich  gmin, miasteczek – Samorządowców – Minister Andrzej Halicki.

   Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego otrzymali:

   Burmistrz MiG Kazimierza Wielka – Adam Bodzioch, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Wójt Gminy Bejsce – Józef Zuwała, Wójt Gminy Szczurowa – Marian Zalewski (woj. Małopolskie).

   Po oficjalnych powitaniach i wystąpieniach, po ceremonii wręczenia odznak było wspólne przeżywanie programu artystycznego utalentowanej młodzieży szkolnej.

   Patriotyczne pieśni Oktawii Wrzesień recytacji poezji patriotycznej, widowisko teatralne pod nazwą „ Dla Niepodległej” – stworzyły piękny klimat patriotycznych przeżyć, wzruszeń. Za te chwile pełne patriotyzmu –słowa podziękowań gratulacje uczniom i opiekunom złożył Minister Andrzej Halicki a także Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

   Tekst

   Aleksander Zwolański

   Foto

   Aleksander Zwolański

   Janusz Skoczek 

    

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych