Józef Belski

  • Józef Belski [2018}

     • "Ostatnie dni" - promocja książki Józefa Belskiego

     • Rok 2018 obfituje w liczne rocznice. Obchodzimy w tym roku okrągłą setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tym bardziej powinniśmy pamiętać o wszystkich walczących o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Józef Belski jest znanym i ceniony kazimierskim regionalistą, autorem licznych prac o tematyce historycznej: „Kazimierza Mała. Kartki z przeszłości parafii”, ”Bohaterscy obrońcy Skalbmierza”, oraz przedostatnia praca ”Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 22 lipca -12 sierpnia 1944”

     • Józef Belski napisał książkę będącą kontynuacją publikacji „Kazimiersko–Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka…”, opisującą, jak sam tytuł mówi, ostatnie chwile walki z okupantem hitlerowskim na terenie byłego powiatu pińczowskiego pomiędzy 10 sierpnia1944 r a 15 stycznia 1945 r. Publikacja „Ostatnie dni ”Józefa Belskiego miała swoją promocję w murach kazimierskiej biblioteki. „Ostatnie dni” jest pracą bardzo rzetelną, czyta się ją odczuwając wielki szacunek dla Walczących Bohaterów oraz grozę lat wojny: „Kiedy przywleczono go do celi, leżał długo nieprzytomny na pryczy, a gdy się ocknął, zwlókł się bez słowa pożegnania, wyszedł i odebrał sobie życie. Tak zginął nie wydając nikogo”. Autor „Ostatnich dni” z wielką pasją opisuje zarówno bohaterstwo partyzantów spod znaku Armii Krajowej lecz również „krecią robotę mętów społecznych” i różnego rodzaju konfidentów.

     • Na pierwszy plan w książce „Ostatnie dni” wysuwają się opisy i przebieg działań partyzanckich, jednak autor poświęca sporo miejsca innym aspektom takim jak: produkcja broni i jej sposoby pozyskiwania, służba sanitarna i medyczna, wywiad i kontrwywiad, sposoby pozyskiwania żywności i metody płacenia za nią. Jednym słowem dzięki pracy „Ostatnie dni” możemy przenieść się w czasie w drugą połowę 1944 r i dowiedzieć się wielu ciekawych faktów np. w jaki sposób przebiegała mobilizacja  oddziałów  AK i BCh, jaki sposób dokonywano „akcji” na żołnierzy niemieckich oraz czy granatowa policja współpracowała z ruchem oporu. Ważnym wątkiem publikacji są zrzuty broni i cichociemnych. Można z książki się dowiedzieć wielu ciekawostek np.: kto i jak „porywał” polskich jeńców wojennych z terenów III Rzeszy, jaką rolę odgrywał tytoń podczas II wojny światowej.

     • Podobnych „smaczków „ znajdziemy w książce bardzo dużo i choćby z tego powodu należy tę publikację przeczytać. Książkę wzbogacają liczne biogramy postaci, oraz meldunki sytuacyjne. Należy dodać, że publikacja jest wzbogacona o liczne zdjęcia. Promocja książki Józefa Belskiego „Ostatnie dni” podobnie, jak i poprzedniej odbyła się w murach Miejsko-Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej 27 lipca 2018 r. O godzinie 18.00 o książce, genezie jej powstania i autorze opowiedział Andrzej Bienias rozpoczynając tym samym spotkanie autorskie.

     • Autor opowiadając o samej publikacji oraz odpowiadając na liczne pytania zgromadzonych gości. A pytania były różne i dotyczyły takich zagadnień jak uzbrojenie oddziałów partyzanckich czy współpraca oraz integracja pomiędzy AK i BCh lub o wydarzeniach rozgrywających się w Czarnocine. Spotkanie zakończyła luźna rozmowa w kuluarach przy kawie i herbacie oraz symbolicznym ciastku. Prelekcja odbyła się 27 lipca w rocznicę zajęcia przez oddziały AK Kazimierzy Wielkiej (w pałacyku Lacon rozpoczął urzędowanie Powiatowy Komisarz Rządu Józef Dąbkowski) oraz Skalbmierza. W spotkaniu wzięły udział osoby z całego Ponidzia w tym starosta kazimierski Jan Nowak i burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy, od którego Autor dostał pamiątkową figurkę Stańczyka. Moderatorem spotkania oraz autorką plakatu promującego spotkanie była Joanna Kądziela –Kot.

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych