Rozmawiamy o uchodźcach. Migracje i wielokulturowość

  • Rozmawiamy o uchodźcach. Migracje i wielokulturowość

  •     22 listopada 2016 roku bibliotekarki M-GiPBP w Kazimierzy Wielkiej przeprowadziły dwie lekcje - "Migracje w kontekście polskim" oraz "Dobra rozmowa o uchodźcach". Zajęcia odbyły się w kazimierskim gimnazjum w klasie III "c". Lekcje były zwieńczeniem udziału biblioteki w projekcie "Rozmawiamy o uchodźcach", który realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, dzięki współfinansowaniu w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, a także dzięki środkom Ministerstwa Edukacji RP oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

       Celem lekcji pierwszej było zapoznanie uczniów z kluczowymi informacjami dotyczącymi uchodźców. Aby rozluźnić atmosferę na początku wprowadziłyśmy zabawę integrayjną w skojarzenia do słowa "tolerancja". Następnie próbowaliśmy rozróżnić pojęcia uchodźca i migrant ekonomiczny. Prześledziliśmy w skrócie historię migracji Polaków poczynając od tzw. Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym do czasów współczesnych po akcesji Polski do Uni Europejskiej. Wyróżniliśmy mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące terytorium RP. Pierwsza lekcja zakończyła się filmikiem przedstawiającym wywiad z gimnazjalistką pochodzącą z Iranu Mahsą Movafegh.

       Lekcja druga poświęcona była "Dobrej rozmowie o uchodźcach". Klasa podawała przykłady kontrowersyjnych tematów. Według uczniów była to aborcja, polityka, religia, eutanazja, uchodźcy, zarobki. Zgodziliśmy się, że często rozmowa na te tematy kończy się kłótnią. Wspólnie zastanawialiśmy się, jak powinna przebiegać kulturalna rozmowa. Uczniowie w grupach wypracowali zasady dobrej rozmowy. Następnym zadaniem było przeprowadzenie rozmowy w grupach na temat uchodźców. Kluczem do dyskusji były pytania pomocnicze pochodzące ze scenariusza zajęć. Na koniec lekcji przedstawiciele poszczególnych grup wypowiedzieli się na forum klasy, o tym jaki przebieg miała ich rozmowa i czy udawało im się przestrzegać wypracowanych wcześniej zasad.

                          

      

   Link do galerii

    

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych