• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
    • Albert Einstein
    • Love all, trust a few, do wrong to none.
    • William Shakespear
    • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
    • Carl Rogers
   • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZYTELNIKÓW                                           

    W W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja, ul. Kolejowa 17, 28-500 Kazimierza Wielka, tel.: 41 352 12 11.                                                                                                                           
    2. We wszystkich sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com.
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, wysyłania monitów, przeprowadzania badań czytelniczych oraz w celach statystycznych, zgodnie ze Statutem Biblioteki i obowiązującymi przepisami.
    4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Miejsko – Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej.
    5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
    6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
    7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    9. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody uzyskanej w czasie zapisu do Biblioteki oraz w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym. Brak zgody jest jednoznaczny z niemożliwością korzystania z usług bibliotecznych.
    10. Pani/Pana dane będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

     

     

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych