• Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach
    • Marcus Tullius Cicero
  • GrupaDzieńGodzinaPierwsze zajęcia
   GRUPA IWTORKI13:00 - 13:5002-10-2018
   GRUPA IIWTORKI14:00 - 14:5002-10-2018
   GRUPA IIIWTORKI15:00 - 15:5002-10-2018
    • 02-10-2018

    • Na dzisiejszych zajęciach

     - poznaliśmy się podczas zabaw integracyjnych

     - dzieci poznały samogłoski: A U I.

     - przypominaliśmy również, która to prawa i lewa strona ciała.     

    • 09-10-2018

    • Dzieci poznały samogłoski: E O Y.

    • 16-10-2018

    • Na dzisiejszy zajęciach dzieci:

     - utrwalały wszystkie poznane samogłoski: A U I E O Y i odczytywały powstałe z nich pseudowyrazy.

      - zapoznały się z zapisem wyrażeń dźwiękonaśladowczych: MIAU, HAU, PI, KO, KWA, KUM oraz odczytywały samodzielnie EO, IO, AU.

    • 23-10-2018

    • Na dzisiejszy zajęciach dzieci:

     - utrwalały poznane ostatnio wyrażenia dźwiękonaśladowcze.

     - słuchały wiersza Wandy Chotomskiej pt.: Co słychać na wsi. Zapoznały się z zapisem nowych wyrażeń dźwiękonaśladowczych: BE, MU, ME, UHU, IHA, GĘ, KLE, KRA, KUKURYKU (omawianych w kontekście usłyszanego wiersza i pracy z planszą).

    • 30-10-2018

    • Na zajęciach dzieci:

     - utrwalały wyrażenia dźwiękonaśladowcze.

     - poznały pierwszy paradygmat (czyli zbiór sylab zbudowanych z samogłosek i spółgłoski p) PA PO PU PE PI PY.

     - powtarzały za logopedą, wskazywały i próbowały samodzielnie odczytywać poznane sylaby.

      

     Pamiętajmy! Jeśli w zapisie pojawi się sylaba z „ó” mówimy: Jest takie u i takie ó – wygląda inaczej, ale czyta się tak samo. Dziecku, na tym etapie nauki, takie wyjaśnienie wystarczy.

    • 06-11-2018

    • Na zajęciach dzieci:

     - utrwalały sylaby PA PO PU PE PI PY.

     - poznały kolejny paradygmat: MA, MO, MU, ME, MI, MY.

     - samodzielnie odczytywać wyrazy złożone z poznanych sylaby: PIPI, POPI, PUPA, PUPY, MAMA, MAMO, MAMY, PUMA, PUMY, MAPA, MAPY, EMU oraz pseudowyrazy.

      

     Pamiętamy! Nie podajemy dziecku nazwy samej litery, zawsze czytamy ją w sylabie jako całość. I tak np. w sylabie PA nie słychać Y, niestety część dzieci, które poznały wcześniej litery lub niepoprawnie ćwiczą w domu czyta PYA lub PEA co jest oczywiście błędem, bo w sylabie PA jak i PO PU PÓ bądź PI nie ma i nie słychać ani Y ani E. Zwracajmy proszę na to uwagę. Dziecko ma zapamiętać sylabę jako CAŁOŚĆ, aby tego dokonać należy sylabę wypowiadać poprawnie, regularnie ćwiczyć i utrwalać poznany materiał. Oczywiście zawsze kierujemy się zasadą: powtarza (czyli wymawia głośno za dorosłym zaprezentowanąw jakiejś sytuacji sylabę, tak jak było to przy samogłoskach, gdzie były obrazki i wymyślaliśmy do nich krótkie historyjki), rozumie (wskazuje właściwy zapis lub podaje sylabę), nazywa (samodzielnie odczytujecałą sylabę).

    • 13-11-2018

    • Na zajęciach dzieci:

     - utrwalały sylaby MA, MO, MU, ME, MI, MY.

     Pamiętamy! Nie podajemy dziecku nazwy samej litery, zawsze czytamy ją w sylabie jako całość.

     - ćwiczyły opozycję sylab z dwóch poznanych paradygmatów: PA-MA, PO-MO, PU-MU, PE-ME, PI-MI, PY-MY.

     - samodzielnie odczytywały na głos pseudowyrazy zbudowane z poznanych sylab.

     - poznały zapis czasowników: JE, PIJE, ŚPI, uczyły się rozpoznawać je globalnie (całościowo). Czytały pierwsze zdania zawierające rzeczowniki: MAMA, TATA, OLA, KUBA, MLEKO, SOK, SER, JAJKO, CHLEB.

    • 20-11-2018

    • Na zajęciach dzieci:

     - utrwalały odczytywanie sylab z paradygmatu „p” i „m”.

     Cały czas pamiętajmy, aby dzieciom nie podawać nazwy samej litery a jedynie wyłącznie w sylabie! Jeśli dziecko samo pyta co to za litera? wskazując w tekście np. „p” możemy odpowiedzieć: to taka litera, którą razem z A (tylko samogłoski mogą być czytane w izolacji) czytamy ja PA, a razem z U czytamy PU a razem z E czytamy PE itd.

     -poznały nowy paradygmat z głoską „l” w sylabach: LA, LO, LU, LÓ, LE, LI (sylaby LY nie wprowadzamy, gdyż nie istnieją w polszczyźnie wyrazy z takim układem głosek. Jednak, aby  nie zaburzać dotychczasowego rytmu towarzyszącemu poznawaniu sylab, dopuszcza się niekiedy taki zapis, szczególnie wśród dzieci, które tego potrzebują, aby zapamiętać cały paradygmat).

     - odczytywały proste zdania, utrwalały poznane czasowniki i rzeczowniki.

    • 27-11-2018

    • Na zajęciach dzieci:

     - powtarzały odczytywanie sylab z paradygmatu „PA” i „MA” podczas gry Memo sylabowe.

     - utrwalały sylaby: LA LO LU LÓ LE LI odczytywane z baloników i planszy.

     -poznały nowy paradygmat „BA” w sylabach: BA, BO, BU, BÓ, BE, BI, BY zaprezentowane w kontekście sytuacyjnym (pamiętajmy! nie podajemy dziecku nazwy samej głoski „b”, uczymy rozpoznawać sylaby globalnie, całościowo, bez dzielenia ich na głoski bądź litery).

     - odczytywały proste wyrazy, utrwalały poznane czasowniki i rzeczowniki.

     - pisały po śladzie wyrazy zbudowane z poznanych dotychczas sylab.

    • 04-12-2018

    • Na zajęciach dzieci:

     - powtarzały i utrwalały wszystkie poznane do tej pory

     samogłoski A O U E I Y

     oraz podstawowe (prymarne) sylaby:

     PA PO PU PÓ PE PI PY
     MA MO MU MÓ ME MI MY
     BA BO BU BÓ BE BI BY
     LA LO LU LÓ LE LI

     - samodzielnie czytały pierwszą książeczkę Katarzyny Czyżyckiej pt.: „PUMA PIMI I BOLO” (do wypożyczenia w bibliotece jak również „PUMA PIMI I MAPY”).

     -  kolorowały postać Świętego Mikołaja, przyklejały samogłoski i paradygmaty PA MA BA LA.

     - utrwalały poznane czasowniki i rzeczowniki, a także odczytywały wyrazy zbudowane z poznanych sylab.

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych