Prof. Stanisław Wiech

   • Kazimierza Wielka i jej dążenia niepodległościowe - w setną rocznicę odzyskania niepodległości

   • W 2018 roku mija okrągła 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, po 123 latach zaborów . Ta wyjątkowa rocznica zachęca do organizowania spotkań i uroczystości poświęcone wydarzeniom roku 1918.

    W Kazimierzy Wielkiej władze samorządowe zainaugurowały obchody 100-lecia Niepodległości podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 2 maja 2018 r. w Kazimierskim Ośrodku Kultury.

    Sesja rozpoczęła się  o godzinie 16.00 przyjęciem uchwały o nadaniu imienia rondu przy drodze wojewódzkiej 776 – imienia mjr. Ludwika Zwolańskiego. Laudację ku czci mjr. Ludwika Zwolańskiego wygłosił emerytowany dyrektor Biblioteki Publicznej Andrzej Bienias.

    Podczas Sesji honorowe obywatelstwo Kazimierzy Wielkiej nadano Pani Sophii Zwolańskiej-Morowitz a patronem Kazimierskiego Ośrodka Kultury została Urszula Kita.

   • Nasza biblioteka otrzymała zaszczyt zorganizowania w tym dniu wykładu historycznego.

    Profesor historii Uniwersytetu im.  Jana Kochanowskiego w Kielcach - Stanisław Wiech - rozpoczął swój wykład poświęcony stuleciu odzyskania Niepodległości na ziemi kazimierskiej od genezy polskiej Flagi. Polska Flaga pojawiła się po raz pierwszy w obecnym kształcie podczas powstania listopadowego. Następnie polskie barwy biało-czerwone powiewały nad oddziałami polskimi podczas działań zbrojnych w powstaniu styczniowym oraz oczywiście podczas walk o odbudowę państwowości polskiej w latach 1914-1918.

    Ważną rolę w krzewieniu idei niepodległościowych odgrywali ludzie związani z Kazimierzą Wielką. Rodziny Postawków, Tołłoczków, Łubieńskich  odegrały wielką i pozytywną rolę zarówno podczas walk narodowowyzwoleńczych w XIX wieku jak i podczas budowy zrębów nowoczesnych zakładów - takich jak założona w 1845 roku w Kazimierzy przez Łubieńskich Cukrownia „Łubna”.

    Bardzo ważną rolę w odrodzeniu narodowościowym na Ponidziu odgrywał rodzący się ruch ludowy i socjalistyczny. Rosnąca świadomość społeczeństwa na początku XX wieku przejawiała się w rosnącym oporze wobec zaborcy rosyjskiego. Strajki i protesty, które przewaliły się przez ziemię kazimierską na początku XX wieku sygnalizowały niezgodę społeczeństwa polskiego wobec represji Caratu.

    Podczas wykładu można było usłyszeć o początkach szkolnictwa i edukacji na terenie Kazimierzy Wielkiej, o tym jak  społeczeństwo włączyło się do działań narodowowyzwoleńczych podczas I wojny światowej. Wykład był wzbogacany prelekcją zdjęć i slajdów z XIX i XX wieku.

    Niektóre z przedstawianych zdjęć były unikatowe.

    Profesor Stanisław Wiech w trakcie wykładu przybliżył wiele ciekawych faktów z dziejów Kazimierzy Wielkiej. Profesor okazał się wielkim erudytą i gawędziarzem, który w sposób elokwentny przybliżył mieszkańcom chwile odzyskania Niepodległości sprzed stu laty.

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych