Programy i projekty

  • PROGRAMY BN

  •  

   2016
   

   ze strony Biblioteki Narodowej

   Zatwierdzony przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w roku 2015 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych

   w ramach programu dofinansowanie o wartości 15 096,00

    

    

   ​2015

   ze strony Biblioteki Narodowej

   Zatwierdzony przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w roku 2015 wynosi 25 mln zł i umożliwia zakup bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych

   w ramach programu dofinansowanie o wartości 13 000,00

    

    

   Wydatki na zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych z dofinansowania Biblioteki Narodowej

    

   13 000,00 zł

   ogółem w jednostkach inwentarzowych 723,

   w tym wol. książek 723

    

   Wydatki na zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych
   w ramach dotacji  j.s.t. i innych źródeł

   (w tym z dotacji Powiatu Kazimierskiego)

    

   12 253,25 zł

   ogółem* w jednostkach inwentarzowych 611,

   w tym wol. książek 608

    

   Wyszczególnienie

   2014 r.

   2015 r.

   1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców

   9,0%

   11,3%

   2. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców

   7,63

   8,06

   3. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców

   184,42

   304,02

   4. Liczba zakupionych tytułów czasopism w bibliotece ogółem

   19

   14

    

    

   ​2014
   Priorytet 1

   ze strony Biblioteki Narodowej

   Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w roku 2014 wynosi 20 mln zł, w tym 1/3 kwoty dotacji na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

   Podobnie, jak rok wcześniej otrzymaliśmy w ramach programu dofinansowanie o wartości 11 000,00 , przeznaczając nie mniej niż 3 667,00 na zakup ksiażek dla dzieci i młodzieży.

    

    

   Wydatki na zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych z dofinansowania Biblioteki Narodowej

    

   11 000,00 zł

   ogółem w jednostkach inwentarzowych 723,

   w tym wol. książek 723

    

   Wydatki na zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych
   w ramach dotacji  j.s.t. i innych źródeł

   (w tym z dotacji Powiatu Kazimierskiego)

    

    zł

   ogółem* w jednostkach inwentarzowych 611,

   w tym wol. książek 608

    

   Wyszczególnienie

   2013 r.

   2014 r.

   1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców

     9,0%

   2. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców

     7,63

   3. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców

     184,42

   4. Liczba zakupionych tytułów czasopism w bibliotece ogółem

     19

    

   Priorytet 2

   Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 2 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zagodnie z potrzebami bibliotek szkolnych" w roku 2014 wynosi 3 mln zł.

   7 sierpnia 2014 roku ogłoszono wyniki naboru. Nasz wniosek został oceniony na 96,22 pkt. i zajął 194 miejsce, wśród 416 wniosków POZYTYWNIE rozpatrzonych. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie równej wnioskowanej, tj. 15 000,00 zł Wnioskowana kwota w całości zostanie przeznaczona na zakup lektur oraz nowości wydaniczych, zgodnie z potrzebami naszych partnerów:

    

   • Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej
   • Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej
   • Zespołu Placówek szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

    


   ​2013


   ze strony Biblioteki Narodowej

   Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w roku 2013 wynosi 20 mln. zł. Jest to program realizowany w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej.
   Decyzją Ministra w roku 2013 jedną trzecią dotacji przeznacza się na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

   Otrzymaliśmy w ramach programu dofinansowanie o wartości 11 000,00 zł, przeznaczając nie mniej niż 3 667,00 zł na zakup ksiażek dla dzieci i młodzieży.

    

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych