REYADA 2015

   • A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz

   • Autorem tak ważnego dla nas cytatu jest ojciec polskiej literatury Mikołaj Rej. Polski poeta, prozaik jest patronem naszej Biblioteki od 2005 roku. Na tę okazję powstał „portret” Mikołaja Rej, który wyszedł spod pędzla Lucjana Garbacza. Modelem był Mirosław Porada, czytelnik biblioteki oraz członek Dyskusyjnego Klubu Książki. Wizerunek pisarza wisi w holu Biblioteki.

    Co roku 6 grudnia z okazji imienin upamiętniamy naszego patrona. I Reyada odbyła się w 2010 roku z inicjatywy Emilii Molskiej, emerytowanej polonistki kazimierskiego LO. W latach późniejszych Reyada skierowana była głównie do dzieci i młodzieży. Konkursy plastyczne uwieczniały postać Mikołaja Reja. Starsze dzieci mogły się też sprawdzić w czytaniu tekstów Mikołaja Reja, które współczesnym ludziom nastręczają dużo trudności.

     

     

    4 grudnia 2015 roku o godzinie 17.00 spotkaliśmy się w Czytelni M-GiPBP im. Mikołaja Reja aby uczcić naszego patrona. Po powitaniu gości (wśród, których byli Adam Bodzioch, burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Szmuc, radny Rady Miejskiej Lucjan Małek, emerytowany dyrektor M-GiPBP Andrzej Bienias, dyrektor kazimierskiego LO Włodzimierz Kruszyński, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr. 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej (filia Kazimierza Wielka) Mariola Majchrowska) odbył się wywiad z Mikołajem Rejem. Scenkę w reżyserii Pani Marioli Czarny odegrali uczniowie LO. W roli Mikołaja Reja wystąpił Maciej Stankiewicz, natomiast w postać reportera wcielił się Szymon Łyko. W wywiadzie pojawiły się m.in. pytania natury egzystencjalnej: „Jak żyć, panie Reju, jak żyć?” Pierwszą część spotkania zakończyła Dyrektor Biblioteki Nina Turek Kwiecień, która podsumowała 2015 rok. Pani Dyrektor rozdała także kalendarze „Przyjaciołom biblioteki”, którzy najbliżej z nami współpracują.

           

    W przerwie zaprosiliśmy gości na poczęstunek utrzymany w tradycji staropolskiej. Bigos, pieczywo oraz smalec zapewnili gościom Biblioteki Państwo Czajkowie, właściciele pałacu Lacon.

    W przygotowania kulinarne włączyła się również Biblioteka w osobie zastępcy dyrektora Barbary Janasik. Pani Barbara Janasik przygotowała smalec oraz ogórki.

     

    Na drugą część tegorocznej Reyady przygotowana została prezentacja Power Point przypominająca nadanie imienia Bibliotece, kolejne Reyady oraz przedstawiająca fakty i mity z życiorysu patrona Biblioteki Mikołaja Reja. Prezentację przygotowały Joanna Kądziela-Kot oraz Greta Dzikowska. Jako, iż Reyadę obchodzimy zawsze w okolicach mikołajek, tegoroczne „wspomnienie” przypadło na 4 grudnia, czyli Barbórkę. Z tej racji z inicjatywy pani Emilii Molskiej odśpiewaliśmy „100 lat” naszej cudownej bibliotekarce, zastępcy dyrektora Barbarze Janasik.

     

     

    Na zakończenie najodważniejsi z gości losowali teksty Mikołaja Reja pochodzące głównie z „Figlików”, które głośno odczytali. Niezwykle karkołomne zadanie zainaugurowała solenizantka – Barbara Janasik. Wśród odważnych znaleźli się zarówno panowie: Andrzej Bienias, Marek Szmuc, Krzysztof Nurkowski, Zbigniew Pogoda, Lucjan Małek, Adam Bienias, jak i panie: Emilia Molska, Mariola Czarny, Nina Turek Kwiecień.

     

             

     

              

     

    Huczne „imieniny” Mikołaja Reja pozwalają nam co roku uczcić patrona Biblioteki. Ponadto możemy sobie przypomnieć lub poznać związki Mikołaja Reja z naszym regionem. Pisarz uczył się w Skalbmierzu, a ponadto był właścicielem okolicznych miejscowości: Topoli, Cudzynowic, Bobina. Za rok będziemy obchodzić kolejne imieniny Mikołaja Reya, zatem zapraszamy na Reyadę 2016.

     

                                                               

     

      tekst: Greta Dzikowska

    zdjęcia: archiwum biblioteki

     

    W sobotę, 5 grudnia 2015 r. odbyła się Reyada zorganizowana przez Filię dla Dzieci i Młodzieży Miejsko-Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. M. Reja w Kazimierzy Wielkiej.  Po krótkim powitaniu zebranych gości nastąpiła część oficjalna: przedstawienie przygotowane przez Zespół Szkół z Topoli: „Rozmowa z Rejem. Figliki”. Zwieńczeniem występu był „Menuet”, czyli francuski taniec dworski pochodzenia ludowego, w metrum trójdzielnym, tempie umiarkowanym, tańczony parami.  Występy zostały uhonorowane gromkimi brawami, uczniowie zostali nagrodzeni broszurami o powiecie.

    Później nastąpiła krótka przerwa na słodki poczęstunek przy kawie czy  herbacie sponsorowany przez  „Pracownię Cukierniczą J.M.B. Biernaccy” z Kazimierzy Wielkiej.

    Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników dwóch konkursów:  konkursu plastycznego pt. „Kartka z okazji imienin Mikołaja Reja” oraz prezentacji multimedialnej: „Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej: historia, działalność, księgozbiór”.

    W konkursie plastycznym wzięło udział 47 uczniów szkół podstawowych, w tym 36 prac wpłynęło
    z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II z Kazimierzy Wielkiej, 10 prac przygotowali uczestnicy kółka plastycznego z Kazimierskiego Ośrodka Kultury, 1 pracę oddała uczennica z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych z Cudzynowic. Laureatami zostali: Paulina Mamroł ( ZPSWR) i Wiktoria Marzec ( SSP nr 3).  Drugie miejsce jury przyznało  Zofii Swat (SSP nr 3) i Roksanie Szczygieł (KOK), trzecie miejsce zajęli Oliwia Gaik (SSP nr 3) i Bartosz Zieliński (SSP 3). Ponadto jury przyznało 8 wyróżnień.

    Prezentację multimedialną o Bibliotece Publicznej przygotowało 8 uczniów.  Pierwsze miejsce zajęła Joanna Łukasiewicz (PGS), na drugim uplasowała się Aleksandra Jaros (SSP nr 1). Jury przyznało trzecie miejsce dla pracy Anny Baran i Weroniki Okśik (ZPSWR). Nagrody książkowe oraz materiały szkolne ufundowali Urząd Miasta i Gminy z Kazimierzy Wielkiej oraz Starostwo Powiatowe z Kazimierzy Wielkiej.

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych