MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR! [2015-2016]

 •  

  "Masz Głos, Masz wybór" to ogólnopolska akcja angażująca obywateli i władze do dialogu współpracy na poziomie samorządowym. Jej celem jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców udziałem w życiu publicznym oraz poczucia współodpowiedzialności wyborców i wybranych za decyzje podjęte w dniu głosowania. Akcję "Masz Głos, Masz Wybór" organizują Fundacja im. Stefana Batorego oraz partnerzy: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (PZR), Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES.
   Nasza biblioteka podczas akcji realizuje ścieżkę „Lepsze instytucje”. Chcemy poznać opinię lokalnej społeczności  na temat naszej instytucji.  Zależy nam, aby z działań, które podejmujemy korzystało jak najwięcej ludzi, chcemy przekonać niezdecydowanych i zaprosić ich do murów naszej biblioteki. Pytając o zdanie liczymy na pomysły, jesteśmy gotowi na konstruktywną krytykę i wdrożenie nowych rozwiązań. Chcemy zmienić się na lepsze.

  Etapy realizacji projektu:

  Ankiety (październik – grudzień)

  Przeprowadzenie szczegółowej ankiety, która ma za zadanie ocenę działalności biblioteki oraz zaproponowanie zmian w jej funkcjonowaniu. Ocenie  poddano następujące obszary działalności biblioteki: pracownicy, księgozbiór, oferta kulturalna, promocja działań.

   

  Realizacja (październik-grudzień)

  Przygotowano dwie  ankiety – w formie papierowej i formie elektronicznej, ankiety były promowane i rozprowadzane podczas spotkań organizowanych w bibliotece, rozprowadzone zostały podczas sesji Rady Miejskiej, prosiliśmy czytelników o uzupełnianie ich na miejscu przy okazji odwiedzin w bibliotece. Zaufanym czytelnikom i naszym wolontariuszom dawaliśmy egzemplarze ankiet z prośbą o rozprowadzenie ich wśród znajomych, którzy nie są naszymi czytelnikami. Byliśmy z informacją o ankiecie w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym i prosiliśmy o jej rozpowszechnienie wśród nauczycieli i uczniów.

  Prosiliśmy o wypełnienie ankiet seniorów uczestniczących w  projekcie e-motywacja organizowanym w naszej bibliotece.

  Ankieta internetowa – została umieszczona na naszej stronie internetowej w specjalnej zakładce, informacje o niej zostały udostępnione na Facebooku na fanpage ’u biblioteki i prywatnych kontach pracowników. Na Facebooku utworzone zostało wydarzenie promujące akcję „Masz głos, masz wybór”, w którym zachęcaliśmy do udziału w ankiecie i informowaliśmy o innych działaniach w ramach akcji.

  Ankietę w wersji elektronicznej uzupełniali uczniowie gimnazjum podczas grupowych odwiedzin w bibliotece na lekcjach bibliotecznych. Bardzo często była to ich pierwsza wizyta w naszej bibliotece.

  Analiza_ankiety.docx
   

  Wypowiedz się!

  Jednocześnie z ankietami prowadziliśmy dwie akcje, w których daliśmy możliwość luźnego wypowiedzenia się czytelnikom.

  Realizacja:

  Ankieta sznurkowa ( 9 październik -13 listopad )

  Przy okazji wydarzenia kulturalnego, jakim było spotkanie z poetką, tancerką Elżbietą Bednarczyk w holu biblioteki pojawiła się ankieta sznurkowa, gdzie prosiliśmy uczestników o dokończenie zdań:

  „Lubię bibliotekę bo:…..”

  „W bibliotece zmieniłbym/zmieniłabym…”

  Na pierwsze pytanie uzyskaliśmy wiele pozytywnych komentarzy. Dowiedzieliśmy się, że biblioteka jest lubiana ze względu na kadrę tu pracującą i tu się pojawiały konkretne wyrazy sympatii dla poszczególnych pracowników, ale też pojawiały się takie wypowiedzi jak:

  Lubię bibliotekę bo….

  „…dobrze się tu czuję…”

  „…się w niej relaksuję”

  „…jest przyjazna”

  „…jest miejscem przyjaznym i otwartym”

  „…mogę wypożyczać książki”

  „…jest dużo nowości wydawniczych”.

  „….jest tam wiele ciekawych książek i organizowane są tam fajne zajęcia”

  „…. Jest miła atmosfera dzięki personelowi tam pracującemu. Doceniam porządek i ład, dbałość o estetykę i wystrój pomieszczeń, aktualne wystawy.

  „…jest duży wybór książek”

  „…zawiera dużo interesujących i ciekawych informacji.”

  „…lubię czytać”.

  „…zawsze uzyskam pomoc w doborze literatury. Jest bogata oferta książek.”

  „…jest otwarta dla wszystkich czytelników i nie tylko. Stała się nowoczesna i bardzo przyjazna”

  „…to moje ulubione miejsce na ziemi, a naszą bibliotekę lubię szczególnie, gdyż pracuje tu bardzo wykwalifikowana kadra, zawsze jest miło i przyjaźnie, a Pani Dyrektor zaopatruje nas w nowości. Dziękuję!”

  „,,,bo jest przyjazna dla każdego, nie tylko dla dzieci ale też i dla osób starszych. Można w bibliotece poczytać książki  i także poczytać dzieciom….bo od kilku lat jest dużo zmian, są komputery, koncerty, spotkania ze znanymi ludźmi, poetami, pisarzami. Tak trzymać!”

  „…daje mi możliwość zapoznania się z nowościami wydawniczymi, pracują tu kompetentni ludzie. Dzięki bibliotece poznałam twórczość Jana Grzegorczyka (i pisarza osobiście”.…bo jest to enklawa kultury…bo jest ciekawa oferta działań kulturalnych.

  „…bo są kompy(komputery)”

  ….”jest Wi-Fi”

  …bo są komputery i można pograć w Minecrafta”

  „…bo dzieci mogą fajnie spędzić czas”

   

  Na drugie pytanie „ W bibliotece zmieniłabym/łbym” najczęściej pojawiały się takie odwiedzi jak „nic”, „”wszystko jest w porządku”, „nie widzę potrzeby zmian”

  Jednak padło kilka propozycji zmian, takich jak:

  „..(zmieniłbym/łabym) wygląd wypożyczalni dla dorosłych!!!
  „…chciałbym więcej kompów”

  „więcej kompów na filii”

  „…poszerzenie promocji działań i oferty biblioteki”

  „…wydłużenie godzin pracy czytelni i wypożyczalni (2 dni do godz. 18.00)

  „…(zmieniłbym/łabym)promocje czytelnictwa dzieci i młodzież”

  Za wszelkie wyrazy sympatii oraz propozycje zmian dziękujemy,

  Tablica z samoprzylepnym karteczkami:

  Przy okazji organizacji wieczorku poetyckiego, 13 listopada ankieta sznurkowa została zastąpiona przez flipchart i karteczki samoprzylepne, na których można było podać odpowiedzi. A pytanie było następujące..

  „Jakich form aktywności, warsztatów, wydarzeń kulturalnych oczekujesz od biblioteki w 2016 roku?”

   Padały propozycje takie jak: warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne, zajęcia z robotami lego, warsztaty informatyczne z zakresu ochrony antywirusowej, więcej filmów dvd, warsztaty językowe,
  Wykłady z zakresu malarstwa, architektury designu ...  stały cykl”, sole do rysowania graffiti na kartce….

  Ponadto ankietowani czytelnicy w roku 2016 oczekują od nas „świątecznego nastroju oraz dobrego humoru”

  Utworzenie wydarzenia na Facebooku:

  W trakcie realizacji poszczególnych zadań zostało utworzone wydarzenie na Facebooku Ankieta badawcza w ramach ackji "Masz głos, masz wybór", gdzie informowaliśmy o ankiecie, innych formach działań w ramach  akcji, pojawiła się też krótka forma ankiety.

  Akcja „Wypowiedz się!” przeprowadzona wśród uczniów gimnazjum.

  Akcja została przeprowadzona w lutym 2016 r. Poprosiliśmy dyrekcję gimnazjum o możliwość udostępnienia uczniom flipchartów z pytaniami na temat biblioteki. Chodziło nam o zebranie informacji czy gimnazjaliści nas znają, czy znają ofertę biblioteki i co chcieliby, aby w niej jeszcze było. Flipcharty zostały umieszczone w bibliotece szkolnej i były dostępne dla uczniów przez dwa tygodnie.

  Na pytanie „Dlaczego nie chodzisz do miejskiej biblioteki” czternastu uczniów wpisało, że chodzą i są naszymi czytelnikami. Powtarzały się też odpowiedzi – „nie chodzę, bo nie lubię czytać książek”, „nie chodzę, bo mam daleko”, „nie chodzę, bo nie mam czasu”, mama mi wypożycza”, „jestem czytelnikiem biblioteki pedagogicznej”, „nie chodzę, bo mam bibliotekę w szkole”.

  Zdecydowana większość zadeklarowała jednak, że nas odwiedza, są to uczniowie z terenu Kazimierzy Wielkiej. Niestety uczniowie dojeżdżający do szkoły, a jest ich zdecydowana większość, mają utrudniony dostęp do korzystania z usług naszej biblioteki, zwykle robią to w ich imieniu rodzice.

  Na pytanie „Co Twoim zdaniem oferuje biblioteka publiczna” zdecydowana większość uczniów odpowiedziała, że „książki”. Padały odpowiedzi, że posiadamy duży wybór interesujących książek, że obsługa jest miła. Ponadto padły odpowiedzi, że biblioteka oferuje m.in: „kursy, w tym kursy komputerowe”, wolontariat, gry planszowe, filmy, ciekawe sposoby spędzania czasu, konkursy plastyczne i zajęcia artystyczne.

   

  Z powyższych wypowiedzi wynika, że oferta biblioteki jest znana uczniom. Zdarzały się tez odpowiedzi cyt. „nie wiem”, „nie mam pojęcia”, „nie wiem, nie chodzę”, „książki zapewne”,, ale było ich zdecydowanie mniej.

   

  W kolejnym pytaniu chcieliśmy sprawdzić, czy uczniowie wiedzą, gdzie szukać informacji na temat usług biblioteki miejskiej. Na pytanie „Gdzie będziesz szukać informacji na temat miejskiej biblioteki padały głownie informacje ze „ w Internecie” (12 odpowiedzi).Na drugim miejscu wśród odpowiedzi znalazł się facebook, Uczniowie wskazywali także Twittera jako źródło informacji oraz stronę internetową biblioteki. Inaczej wykazała nam analiza ankiet, gdzie ankietowani wskazali jako główne źródło informacji bibliotekarzy, zaś z Twiter zaznaczany był jako „nigdy” ewentualnie „rzadko” – ale zdecydowana większość ankietowanych była w wieku średnim. Dla młodzieży głównym źródłem informacji pozostaje Internet i media społecznościowe. Pojawiły się pojedyncze głosy, że informacje o bibliotece można czerpać z gazety lokalnej, od innych osób korzystających z biblioteki oraz, że informacji tych można szukać bezpośrednio w bibliotece.

  Na pytanie cyt. „W jakich zajęciach, spotkaniach itp. chciałbyś/łabyś uczestniczyć w miejskiej bibliotece” uczniowie odpowiadali mi.in:

  -w spotkaniach z autorami książek (3 os.)

  - w spotkaniach o tematyce komputerowej, gier wideo (2 os.)

  - w zajęciach artystycznych

  - w zajęciach plastycznych ( 2 os.)

  - w zajęciach muzycznych (2 os)

   - w zajęciach sportowych (2 os)

  - w zajęciach dyskusyjnych, np. o filmach.

   - w zajęciach językowych (2 os)

  - zajęciach wzbogacających słownictwo

  - uczestnictwo w Dyskusyjnego klubu Książki

   - w spotkaniach fanów tych samych książek

  Ostanie pytanie badania dotyczyło godzin i dni w jakich powinny odbywać się spotkania skierowane do młodzieży. Na to pytanie większość uczniów udzieliła odpowiedzi, że w trakcie zajęć szkolnych. Ponadto padały pojedyncze odpowiedzi, że w weekendy, w soboty od 15-19,od poniedziałku do piątku ok. godz. 17:00, w piątki po szkole.

  Link do galerii:

  Ostatnim działaniem w ramach akcji było spotkanie w formie warsztatów przyszłościowych przeprowadzone dnia 01 kwietnia przez przedstawicielki fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia": Katarzynę Wyrwińską i Marię Perchuć-Żółtowską.

   

   

  http://bibliotekakazimierzawielka.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=120

   

   

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych