• Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach
    • Marcus Tullius Cicero
    • Dnia 21 listopada 2018 roku w Miejsko-Gminnej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej odbyła się promocja książki "Powiat Kazimierski" autorstwa miejscowych regionalistów - Andrzeja Bieniasa, Stanisława M. Przybyszewskiego i Zdzisława Pilarskiego. Publikacja ta powstała z inspiracji Starosty Jana Nowaka i jest panoramą działań i osiągnięć w minionym 20-leciu. A wśród nich między innymi - Kazimierski Ośrodek Sportowy, strażnica Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, modernizacja dróg - i co budzi największe emocje - odwiert wód geotermalnych. Jest to bowiem perspektywa powstania w mieście uzdrowiska i co za tym idzie - nowych miejsc pracy. 

     Autorzy przedstawiają również wcześniejszy powiat z lat 1956-1975. Był to ewenement w skali kraju. Kazimierza Wielka została siedzibą powiatu nie mając praw miejskich. Stało się to trzy lata później - 1 stycznia 1959 roku. Powiat, obok cukrowni "Łubna" był ważnym czynnikiem miastotwórczym.

    • Nie można było przejść obojętnie wobec wydarzeń z zamierzchłej przeszłości, gdyż są one zupełnie nie znane - stwierdził prezentując książkę Andrzej Bienias. Kiedy Mieszko I przyjmował w 966 r. chrzest, tereny na których leży dzisiejszy powiat były już chrześcijańskie, należały bowiem do Czech. Pobliski Skalbmierz w 1810 roku stał się siedzibą powiatu. Z Kazimierską ziemią związanych jest wiele wybitnych postaci. Przed tysiącem lat działał tu urodzony w okolicach Opatowca pierwszy Polski święty - Andrzej Świerad, w Plechowie spędził dzieciństwo bohater hymnu narodowego - gen. Jan Henryk Dąbrowski. A ileż sensacyjnych i to na skalę światową odkryć poczynili archeolodzy: Słonowice, Jakuszowice, Bronocice.

     Tę książkę należy przeczytać - stwierdził Andrzej Bienias. I obejrzeć interesujące fotografie - w większości autorstwa Zdzisława Pilarskiego, który na promocji zaprezentował również wiele artystycznych prac.

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych