• ORANGE

  •  

   ORANGE
   Wiosną 2010 roku Fundacja ORANGE zainaugurowała program AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK.
   Jak podaje strona internetowa Fundacji program prowadzony jest na mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.   Celem programu Akademia Orange dla bibliotek jest:   wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi   Wiosną 2010 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja złożyła wniosek na dotacj, która wykorzystana ma zostać na:

   Edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2010.


   Wnioskowana kwota, ustalona przez Program i przyznana nam latem 2010 roku, wyniosła 4 484,27 zł

   Wnioskowana kwota, ustalona przez Program i przyznana na rok 2011: 6 013,22 zł

   Wnioskowana kwota, ustalona przez Program i przyznana do wykorzystania od lipca 2012r. do końca 2013 roku wyniosła: 8 194,21 zł

   Wnioskowana kwota, ustalona przez Program i przyznana na rok 2014: 6 138,50 zł


    

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej
   • bibliotekakazimierzawielka@gmail.com
   • biblkw.kultura@gmail.com
   • bibliotekakazimierzawielka@gmail.com
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka
   • PROLONGATA: biblkw.wypozyczalnia@gmail.com
   • Inspektor Ochrony Danych: Zbigniew Kolus e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com
   • NIP 662-16-73-365
   • Numer konta bankowego 16 8493 0004 0180 0130 0024 0001
   • Filia dla Dzieci i Młodzieży ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka biblkw.fddim@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych